Urheiluvalmennus

Suunnistuslukiolaiset opiskelevat normaalien lukiolaisten tapaan lukion oppimäärän. Valmennustunneista osan pystyy sisällyttämään lukion minimioppimäärään valinnaisina kursseina. Koska Hankasalmen lukiolla ei ole urheilulukion asemaa, urheiluvalmennus on lukiolaisille tarjottua ”lisäpalvelua”. Toiminnan tarkoituksena on tarjota aktiivisille urheilun harrastajille mahdollisuus kehittyä urheilijana ja keskittyä oman suunnistuslajin vaativaan ja monipuoliseen harjoitteluun. Suunnistuslukion valmennustoiminta on hengeltään kokonaisvaltaista yksilölajien valmennusryhmävalmennusta päätoimisen valmentajan ohjauksessa.

Urheiluvalmennuksen päätavoite on antaa eväät urheilu-uraa varten lukio-opiskelun rinnalla. Onnistuneen kokonaisuuden vuoksi asuminen, opiskelu ja urheiluvalmennus on keskitetty samaan pihapiiriin, joten päivittäistä matkustamista on erittäin vähän. Lyhyet etäisyydet kodin, koulun ja harjoituspaikkojen välillä on Hankasalmen ehdoton etu.

Viikonloppuisin valmentajan järjestämä ohjelma hiljenee. Viikonloput on pyhitetty omatoimiselle harjoittelulle, levolle sekä kilpailuille.

Valmennuksen kokonaisuudet
Valmennuskurssit (LIS 1-27)
Valmennussopimus takaa hyvät olosuhteet koko urheilijaryhmälle.

Urheiluvalmennuksen pääperiaatteet

1. Urheilija harjoittelee, kehittyy, kilpailee ja mahdollisesti myös menestyy

2. Valmentajan, yhteisten harjoitusten ja koulun tehtävä on auttaa aktiivista urheilijaa monipuolisin tavoin

3. Urheilijan halu, terveys, monipuolinen lahjakkuus ja valmentautumisen onnistuminen ratkaisevat menestyksen tason


Lukioaika on yksi tärkeimpiä jaksoja urheilijan elämässä. Lukiovuosina on vielä viimeinen mahdollisuus luoda riittävä nopeus-, koordinaatio- ja liikkuvuusominaisuuksien pohja myöhempää harjoittelua varten. Tässä vaiheessa viimeistään harjoittelu säännöllistyy: harjoitusmäärä ja –tiheys kasvavat niin, että harjoittelu ja siihen liittyvät toimet vievät suurimman osan urheilijan vapaa-ajasta. Suomalaisten nuorten harjoittelussa 15-19 vuoden iässä monipuolisuus on valttia, joten niin sanottu tukiharjoittelu on lähes päivittäistä eli voima, nopeus, koordinaatio ja ketteryys ovat viikottain harjoitusten aiheina sen tärkeimmän eli kestävyyden lisäksi.

Lukiovalmennuksessa keskitytään harjoittelun kokonaisuuteen. Päätoimisen valmentajan ohjauksessa ja valvonnassa motivoitunut urheilija oppii oikeat harjoitustavat ja -tekniikat. Urheilijan kasvu ja kehitys ovat toiminnan pääperiaatteet. Tavoitteena on, että urheilija kehittyy tasapainoisesti ja monipuolisesti. Oppilaiden harjoittelun ja kunnon edistymistä seurataan ja testataan säännöllisesti. Testeihin löytyy kokemus- ja vertailupohjaa runsaasti, sillä suunnistuslukion testit ovat pysyneet muuttumattomina 30 vuotta.

Hankasalmen suunnistuslukio on osa suomalaista suunnistusurheilun valmennusjärjestelmää. Suunnistuslukion valmennus toimii yhteistyössä Suomen Suunnistusliiton sekä suomalaisten urheiluvalmennus- ja tutkimuskeskusten kanssa. Järjestelmän tarkoitus on ylläpitää suunnistusurheilun olosuhteita ja harrastusmahdollisuuksia, sekä löytää innokkaita, monipuoliseen harjoitteluun pystyviä ja lahjakkaita nuoria urheilijoita harrastuksen pariin ja jopa huippu-urheilijan uralle. Suunnistuslukiossa keskitytään valmennustoimintaan, joka antaa nuorille laajat valmiudet harrastaa vaativaa urheilulajia ja tavoitteena on parantaa lajinsa huipulle tähtäävien mahdollisuuksia kohti urheilullista unelmaa.

Suunnistuslukion testit
Tasotesti